Politica de confidențialitate

Îți mulțumesc că te afli pe această pagină, ceea ce înseamnă că îți pasă de datele tale și dorești să afli destinația lor și cine le colectează.

POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE

În conformitate cu prevederile Regulamentului General privind Protecția Datelor (RGPD) prin acceptarea prezentei Politici de Confidențialitate, îți exprimi consimțământul informat, expres, liber și neechivoc pentru includerea datelor tale personale pe care le furnizezi prin intermediul site-ului web https://shop.lasebiacasa.com/ (denumit în continuare SITE WEB) într-un fișier denumit “UTILIZATORI WEB ȘI ABONAȚI” și “CLIENȚI ȘI/SAU FURNIZORI”:

 • Denumirea mea socială este: BUCATARIA LUI SEBI, S.L. 
 • CIF-ul meu este B44620334
 • Sediul social se află la adresa: C/ Manuel Sanchis Guarner 1,  ES-12540 – Vilareal
 • Email: [email protected]
 • Activitatea mea socială este: blogging, și vânzare de ustensile de bucătărie.

Toate acestea sunt înregistrate în conformitate cu Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal și Bucătăria lui Sebi S.L garantează că s-au aplicat măsurile de securitate organizaționale și tehnice cerute de Regulamentul General privind Protecția Datelor (GDPR).

Această Politică de Confidențialitate este valabilă numai pentru datele cu caracter personal obținute pe Site-ul Web și nu se aplică informațiilor colectate de terți de pe alte pagini web, chiar și atunci când acestea sunt legate de Site-ul Web.

Astfel, ne angajăm să menținem și să garantăm relațiile comerciale într-un mod securizat prin protecția datelor personale și asigurând dreptul la confidențialitate al fiecărui utilizator al site-ului nostru web.

   1. CE SUNT DATELE CU CARACTER PERSONAL?

  Este important să înțelegem ce înseamnă datele cu caracter personal. Acestea reprezintă orice informație referitoare la o persoană care ne este furnizată atunci când vizitați site-ul nostru web. În cazul nostru, acestea includ nume și adresă de email, iar în cazul achiziționării unui produs cu necesitatea unei facturi, vom solicita adresa completă, numele, prenumele și CNP-ul sau CIF-ul.

  De asemenea, atunci când vizitați site-ul nostru web, anumite informații sunt stocate automat din motive tehnice, cum ar fi adresa IP atribuită de furnizorul dumneavoastră de acces la internet.

    1. FINALITATE, LEGITIMITATE, CATEGORIA DE DATE COLECTATE, CONSIMȚĂMÂNTUL DE PRELUCRARE, MINORI

    1. 2.1 FINALITATE
   1. Așa cum se specifică în reglementările, utilizatorului i se informează că prin intermediul formularelor de contact sau abonărilor se colectează date, care sunt stocate într-un fișier, având exclusiv scopul de a trimite comunicări electronice, cum ar fi: buletine informative (newslettere), articole noi (postări), oferte comerciale, webinarii gratuite, precum și alte comunicări pe care BUCATARIA LUI SEBI, S.L. le consideră interesante pentru utilizatorii săi. Câmpurile marcate ca obligatorii trebuie completate pentru a realiza scopul menționat.

    De asemenea, se pot îndeplini cerințele solicitate de către utilizatori cu ajutorul datelor.

    În definitiv, FINALITATEA este următoarea:

    • Vânzarea de ustensile de bucătarie.
    • Gestionarea listei de abonați și clienților.
    • Furnizarea de conținut pe blog.
    • Conducerea rețelei lor de afiliați și comercianți, precum și gestionarea plăților acestora.

    Doar titularul va avea acces la datele dumneavoastră și în niciun caz aceste date nu vor fi transferate, partajate, vândute sau înstrăinate unui terț.

    Prin acceptarea politicii de confidențialitate, prin intermediul procedurii de opt-in, se consideră că UTILIZATORUL oferă un CONSIMȚĂMÂNT EXPRES ȘI NEECHIVOC pentru prelucrarea datelor cu caracter personal în termenii expuși în acest document, precum și pentru transferul internațional de date care are loc exclusiv datorită amplasării fizice a facilităților furnizorilor de servicii și a împuterniciților pentru prelucrarea datelor.

    În niciun caz nu se vor utiliza datele în alte scopuri decât cele pentru care au fost colectate, și cu atât mai puțin nu le voi transfera unui terț.

    1. 2.2 MINORI

   În cazul în care ai peste optsprezece ani, te poți înregistra pe https://shop.lasebiacasa.com/ fără consimțământul prealabil al părinților sau tutorelui tău.

   Ce se întâmplă dacă ai mai puțin de 18 ani?

   În acest caz, consimțământul părinților sau tutorelui tău este obligatoriu pentru a putea prelucra datele tale personale.

   Avertisment: Dacă ai mai puțin de paisprezece ani și nu ai obținut consimțământul părinților tăi, nu te poți înregistra pe site, așa că vom respinge cererea ta în cazul în care avem cunoștință despre acest lucru.

             2.3 LEGITIMARE

   Datorită consimțământului tău, putem prelucra datele tale, fiind un requisit obligatoriu pentru a te înscrie pe pagina web.

   După cum bine știi, poți retrage consimțământul în orice moment.

            2.4 CATEGORIA DATELOR

   Datele colectate nu sunt în mod special protejate, ci sunt clasificate ca date de identificare.

           2.5 PERIOADA DE PĂSTRARE A DATELOR

   Voi păstra datele tale pentru o perioadă stabilită în mod legal sau până când soliciți ștergerea lor.

         2.6 EXACTITUD Y VERACITATEA DATELOR

   Ești evident singurul responsabil pentru veridicitatea și exactitatea datelor pe care mi le furnizezi, exonerându-mă de orice fel de responsabilitate în acest sens.

   Ca utilizator, trebuie să garantezi exactitatea și autenticitatea datelor personale furnizate, oferind informații complete și corecte în diferitele formulare de colectare a datelor.

   1. CONFORMITATEA CU REGLEMENTĂRILE APLICABILE.-

   BUCATARIA LUI SEBI S.L., până în prezent, respectă directivele Legii Organice 15/1999 din 13 decembrie privind protecția datelor cu caracter personal, Decretul Regal 1720/2007 din 21 decembrie prin care se aprobă Regulamentul de dezvoltare a acestei Legi Organice și alte reglementări în vigoare și aplicabile în fiecare moment, asigurând un tratament corespunzător și corect al datelor personale ale utilizatorului.

   Începând cu luna mai 2018, ne vom conforma reglementărilor care vor intra în aplicare, în special Regulamentul General privind Protecția Datelor (RGPD) al Uniunii Europene.

   De asemenea, BUCATARIA LUI SEBI S.L. informează că respectă Legea 34/2002 din 11 iulie privind serviciile societății informaționale și comerțul electronic și va solicita consimțământul UTILIZATORULUI pentru prelucrarea adresei de e-mail în scopuri comerciale în fiecare moment.

   În conformitate cu prevederile legale, vă informăm că datele furnizate, precum și datele rezultate din navigarea dvs., pot fi stocate în fișierele BUCATARIA LUI SEBI S.L. și pot fi prelucrate în scopul de a răspunde solicitării dvs. și de a menține relația stabilită în formularele la care v-ați abonat.

   În plus, UTILIZATORUL consimte prelucrarea datelor sale în scopul de a fi informat, prin orice mijloc, inclusiv prin e-mail, cu privire la produsele și serviciile oferite de BUCATARIA LUI SEBI S.L.

   Dacă UTILIZATORUL nu autorizează prelucrarea datelor sale în scopul menționat mai sus, acesta poate exercita dreptul său de opoziție la prelucrarea datelor în termenii și condițiile prevăzute mai jos în secțiunea “Exercitarea Drepturilor”.

   1. MĂSURI DE SECURITATE.

   BUCATARIA LUI SEBI S.L. vă informează că a implementat măsurile de securitate tehnice și organizatorice necesare pentru a garanta securitatea datelor dvs. cu caracter personal și pentru a evita modificarea, pierderea, tratarea și/sau accesul neautorizat la acestea, ținând cont de starea tehnologiei, natura datelor stocate și riscurile la care sunt expuse, fie că provin de la acțiunea umană sau din mediul fizic sau natural. Toate acestea în conformitate cu prevederile RGPD.

   De asemenea, BUCATARIA LUI SEBI S.L. a stabilit măsuri suplimentare pentru a consolida confidențialitatea și integritatea informațiilor în cadrul organizației sale. Menținem în mod continuu supravegherea, controlul și evaluarea proceselor pentru a asigura respectarea confidențialității datelor.

   1. EXERCITAREA DREPTURILOR

   Persoanele fizice care au furnizat datele lor prin intermediul https://shop.lasebiacasa.com/ se pot adresa titularului acestuia pentru a-și exercita gratuit drepturile de acces la datele lor, rectificare sau ștergere, limitare și opoziție referitoare la datele incluse în fișierele sale.

   Cel mai rapid și simplu mod ar fi să accesați direct contul dvs. de utilizator și să modificați datele sau să ștergeți contul dvs. Orice informație pe care trebuie să o păstrăm în conformitate cu o obligație legală sau contractuală va fi blocată și utilizată numai în scopurile respective, în loc să fie ștearsă.

   Persoana interesată își poate exercita drepturile prin comunicare în scris adresată către BUCATARIA LUI SEBI S.L. cu mențiunea “Protecția datelor”, specificând datele sale, confirmându-și identitatea și motivele solicitării la adresa următoare:

   BUCATARIA LUI SEBI S.L. C/ Manuel Sanchis Guarner 1, 12540 – Vilareal

   De asemenea, puteți exercita drepturile prin e-mail la adresa: [email protected]

   1. LINKURI SAU CONEXIUNI EXTERNE

   Ca serviciu pentru vizitatorii noștri, site-ul nostru poate include hyperlink-uri către alte site-uri care nu sunt operate sau controlate de către Site-ul Web. Prin urmare, https://shop.lasebiacasa.com/ nu garantează și nu este responsabil pentru legalitatea, fiabilitatea, utilitatea, veridicitatea și actualitatea conținutului de pe aceste site-uri web sau pentru practicile lor de confidențialitate. Vă rugăm să aveți în vedere că practicile lor de confidențialitate pot fi diferite de ale noastre înainte de a furniza informațiile personale pe aceste site-uri web externe față de https://shop.lasebiacasa.com/.

   Singurul scop al hyperlink-urilor este de a oferi utilizatorului posibilitatea de a accesa aceste linkuri și de a cunoaște munca noastră, cu toate acestea, https://shop.lasebiacasa.com/ nu oferă și nu comercializează în mod direct sau prin intermediul terților informațiile, conținuturile și serviciile disponibile pe site-urile linkate, nici nu aprobă, monitorizează sau controlează în niciun fel conținuturile, serviciile și orice material de orice natură existent pe acestea. https://shop.lasebiacasa.com/ nu își asumă responsabilitatea pentru rezultatele care pot deriva pentru utilizator din accesarea acestor linkuri.

   1. MODIFICAREA POLITICII DE CONFIDENȚIALITATE

   BUCATARIA LUI SEBI, S.L. își rezervă dreptul de a modifica Politica sa de Confidențialitate, conform propriului său criteriu, motivat de o modificare legislativă, jurisprudențială sau doctrinară a Autorității Spaniole pentru Protecția Datelor.

   Orice modificare a Politicii de Confidențialitate va fi publicată cu cel puțin zece zile înainte de aplicarea sa efectivă. Utilizarea BUCATARIA LUI SEBI, S.L. după aceste modificări implică acceptarea acestora.

   1. NU DOREȘTI SĂ PRIMEȘTI INFORMAȚII DE LA NOI SAU DOREȘTI SĂ-ȚI RETRAGI CONSIMȚĂMÂNTUL?

   În conformitate cu prevederile Legii 34/2002 din 11 iunie privind Serviciile Societății Informaționale și Comerțul Electronic, aveți dreptul să vă opuneți la utilizarea informațiilor dvs. în scopuri publicitare, cercetări de piață sau dezvoltarea de sondaje de satisfacție în orice moment, precum și să vă retrageți consimțământul în orice moment (fără efect retroactiv).

   Pentru aceasta, trebuie să trimiteți un e-mail la adresa [email protected]. Dacă ați primit publicitate prin e-mail, puteți să vă opuneți și din acel e-mail, făcând clic pe linkul inclus în el și urmând instrucțiunile furnizate. O altă modalitate mai simplă ar fi să accesați contul dvs. de utilizator și să selectați opțiunile corespunzătoare.

   Vă rugăm să rețineți că sistemele noastre pot necesita un timp de procesare care în niciun caz nu va depăși 48 de ore pentru ca opoziția sau retragerea dvs. să devină efective, înțelegându-se că în timpul acestui interval de timp puteți continua să primiți mesaje.

   În ceea ce privește gestionarea datelor dvs. asociate profilurilor sociale ale BUCATARIA LUI SEBI S.L., exercitarea dreptului de acces va depinde de funcționalitatea rețelei sociale și de posibilitățile de acces la informațiile din profilurile utilizatorilor. În ceea ce privește drepturile de acces și rectificare, vă recomandăm că acestea pot fi satisfăcute doar în ceea ce privește informațiile aflate sub controlul BUCATARIA LUI SEBI S.L.

   În plus, puteți înceta să interacționați, să urmăriți sau să primiți informații de la profilurile sociale ale BUCATARIA LUI SEBI S.L., să eliminați conținuturile care nu vă mai interesează sau să restricționați cu cine împărtășiți conexiunile, prin mecanismele stabilite în diferitele rețele sociale.

   Utilizatorul poate accesa politicile de confidențialitate ale fiecărei rețele sociale, precum și să-și configureze profilul pentru a-și garanta confidențialitatea. BUCATARIA LUI SEBI S.L. încurajează utilizatorii să se familiarizeze cu termenii de utilizare ai diferitelor rețele sociale înainte de a le utiliza.

   1. SISTEME DE COLECTARE A DATELOR PERSONALE ȘI SCOPUL LOR
   1. Formulare de abonare la conținuturi: pe site există mai multe formulare pentru activarea abonării gestionate de Getresponse, în scopul de a trimite campanii de marketing prin e-mail, gestionarea abonărilor și trimiterea de buletine informative sau știri.

   2. Formular de comentarii: Site-ul include un formular destinat comentariilor și exprimării opiniilor în conformitate cu libertatea de exprimare. Utilizatorul poate publica comentarii la articolele postate. Datele personale introduse în formularul de inserare a acestor comentarii vor fi utilizate exclusiv pentru moderarea și publicarea acestora, iar aceste date vor fi stocate pe serverele Webempresa.

   3. Formular de contact: Există un formular de contact destinat răspunsului la întrebări, sugestii sau contacte profesionale. În acest caz, adresa de e-mail va fi utilizată pentru a răspunde și a trimite informațiile solicitate de utilizator prin intermediul site-ului, iar aceste date vor fi stocate pe serverele Webempresa și Getresponse.

   4. Cookie-uri: Când utilizatorul se înregistrează sau navighează pe acest site, se stochează “cookie-uri”. Utilizatorul poate consulta în orice moment politica de utilizare a cookie-urilor pentru a obține mai multe informații despre utilizarea acestora și despre dezactivarea lor.

   5. Vânzare de produse: Prin intermediul site-ului, se pot achiziționa produse, iar în acest caz, se solicită date despre cumpărător (nume, prenume, adresă, adresă de e-mail, număr de identificare fiscală (CUI/VAT/CI), țară) prin platforma Woocommerce.

   6. Utilizatorii pot renunța în orice moment la serviciile oferite de https://shop.lasebiacasa.com/ prin aceeași Newsletter, folosind un formular de dezabonare.

   7. Sisteme de urmărire utilizate pe acest site: Google (Analytics și Tag Manager), la https://shop.lasebiacasa.com/ se analizează și preferințele utilizatorilor, caracteristicile demografice, modelele lor de trafic și alte informații în ansamblu pentru a înțelege mai bine cine reprezintă audiența și de ce are aceasta nevoie. Puteți afla politica generală de confidențialitate a serviciilor Google aici. În plus, puteți afla cum utilizează Google informațiile despre site-urile web sau aplicațiile care utilizează serviciile lor aici.

    Urmărirea preferințelor utilizatorilor noștri ne ajută și să vă afișăm reclame relevante, prin utilizarea produsului Google, Google Adwords. Conform politicii de confidențialitate a Google, nu colectează date personale. Cu toate acestea, dacă nu doriți să utilizăm instrumentele de “remarketing” ale Google, puteți dezactiva această opțiune modificând setările potrivite aici: https://adssettings.google.com/

   Puteți găsi mai multe informații despre modul în care Google utilizează cookie-urile în publicitate aici: https://policies.google.com/technologies/ads?hl=es

   De asemenea, aș dori să vă informez că, pentru captarea de abonați și clienți, utilizez Facebook Ads, astfel încât, la generarea unui anunț, publicul poate fi segmentat în funcție de locație, date demografice, interese etc., iar datele obținute prin această platformă vor fi supuse acestei politici de confidențialitate începând cu momentul în care utilizatorul acceptă politica de cookie-uri și confidențialitate.

   În cele din urmă, aș dori să vă informez că, pentru a oferi o experiență mai bună listei mele de abonați și clienți, utilizez sisteme de urmărire de la Active Campaign (consultați politica lor de confidențialitate), astfel încât datele obținute prin această platformă vor fi supuse acestei politici de confidențialitate începând cu momentul în care utilizatorul își furnizează datele pentru a se alătura buletinului comunității mele.

   Nu voi partaja, vinde sau închiria informațiile personale ale dvs. către alte părți. Pot împărtăși anumite informații cu furnizorii de servicii terți autorizați necesari pentru furnizarea anumitor servicii.

    

            10. PLUGINELE SOCIALE.

   Pe pagina noastră web, vă oferim linkuri și servicii legate de diferite rețele sociale (de exemplu, butonul “Îmi place” de pe Facebook). Dacă sunteți membru al unei rețele sociale și faceți clic pe link-ul corespunzător, furnizorul rețelei sociale poate asocia datele profilului dvs. cu informațiile despre vizita dvs. pe respectiva pagină web.

   Prin urmare, este recomandat să vă informați cu privire la funcțiile și politicile de tratare a datelor personale ale respectivei rețele sociale, în cazul în care accesați una dintre paginile noastre web cu unul dintre profilurile dvs. de rețele sociale sau partajați informații prin intermediul lor.

   Puteți accesa în orice moment politicile de confidențialitate ale diferitelor rețele sociale, precum și să vă configurați profilul pentru a vă garanta confidențialitatea. Vă încurajăm să vă familiarizați cu condițiile de utilizare ale acestor rețele sociale înainte de a începe să le utilizați:

   1. ACCEPTARE, CONSENȚIRE ȘI REVOCARE

   Utilizatorul declară că a fost informat cu privire la condițiile de protecție a datelor cu caracter personal, acceptând și consimțind prelucrarea acestora de către BUCATARIA LUI SEBI, S.L., în conformitate cu modalitatea și scopurile indicate în notificarea legală.

   După cum bine știți și v-am comunicat pe parcursul acestor politici de confidențialitate, puteți revoca datele dvs. în orice moment, însă fără efect retroactiv. 

   1. SOLICITAREA EVALUĂRILOR DE LA CLIENȚI

   În cazul în care ați achiziționat un produs de la noi, este posibil să primiți un email din partea noastră prin care vă invităm să ne oferiți o evaluare.

   Aceste emailuri de evaluare sunt trimise în scopul de a colecta feedback-ul dumneavoastră și de a îmbunătăți experiența clienților noștri. Prin aceste evaluări, puteți împărtăși opinia dumneavoastră sinceră cu privire la produsele achiziționate și serviciile noastre.

   Vă asigurăm că informațiile și feedback-ul pe care îl oferiți în cadrul evaluărilor sunt tratate cu confidențialitate și sunt utilizate numai în scopul îmbunătățirii calității produselor și serviciilor noastre. Nu vom distribui sau dezvălui informațiile dumneavoastră cu terțe părți fără acordul dumneavoastră explicit.

   Dacă nu doriți să primiți astfel de emailuri de evaluare sau aveți orice întrebări referitoare la politica noastră de confidențialitate, vă rugăm să ne contactați folosind informațiile de contact disponibile în secțiunea de contact a site-ului nostru.

   1. MODIFICĂRI ALE ACESTOR POLITICI DE CONFIDENȚIALITATE

   BUCATARIA LUI SEBI, S.L. își rezervă dreptul de a modifica această politică pentru a o adapta la noutățile legislative sau jurisprudențiale, precum și la practicile din industrie. În astfel de cazuri, Furnizorul va anunța pe această pagină schimbările introduse cu o perioadă rezonabilă înainte de punerea lor în aplicare.

   Shopping Cart