Aviz legal

   1. AVIZ LEGAL ȘI TERMENI DE UTILIZARE

  Îți pot garanta că te afli într-un spațiu 100% sigur, prin urmare, în conformitate cu obligația de informare prevăzută de articolul 10 din Legea nr. 34/2002, din 11 iulie, privind serviciile societății informaționale și comerțul electronic, în continuare se menționează:

  1.1. Datele de identificare ale responsabilului

  Așa cum prevede Legea nr. 34/2002, din 11 iulie, privind serviciile societății informaționale și comerțul electronic, vă informez că:

  • Denumirea mea socială este: BUCATARIA LUI SEBI, S.L. 
  • CIF-ul meu este B44620334
  • Sediul social se află la adresa: C/ Manuel Sanchis Guarner 1,  ES-12540 – Vilareal
  • Email: [email protected]
  • Activitatea mea socială este: blogging, și vânzare de ustensile de bucătărie.

  1.2. Scopul site-ului web.

  Serviciile oferite de responsabilul site-ului web sunt următoarele:

  Vânzarea de cuțite si ustensile marca La Sebi Acasa . Furnizarea de conținut în blog, coordonarea rețelei de afiliați și a comercianților, precum și gestionarea plăților acestora.

  1.3. Utilizatori:

  Accesul și/sau utilizarea acestui site web conferă calitatea de UTILIZATOR, care acceptă, de la acel acces și/sau utilizare, prezenții termeni de utilizare, totuși, utilizarea simplă a site-ului web nu implică începerea unei relații de muncă/comerciale.

  1.4. Utilizarea site-ului web și colectarea de informații:

  1.4.1 UTILIZAREA SITE-ULUI WEB

  Pagina web https://shop.lasebiacasa.com/ (în continuare “LA WEB”) oferă acces la articole, informații, servicii și date (în continuare “conținutul”) deținute de BUCATARIA LUI SEBI S.L. UTILIZATORUL își asumă responsabilitatea utilizării web-ului.

  UTILIZATORUL se angajează să facă un utilizare adecvată a conținutului oferit prin intermediul web-ului și, cu caracter enunțativ, dar fără a se limita la:

  (a) a nu se angaja în activități ilegale, contrare bunelor practici și ordinii publice; 

  (b) a nu răspândi conținut sau propagandă cu caracter rasist, xenofob, pornografic-ilegal, de promovare a terorismului sau care încalcă drepturile omului; 

  (c) a nu cauza daune sistemelor fizice și logice ale https://shop.lasebiacasa.com/, ale furnizorilor săi sau ale terțelor persoane, introducând sau răspândind viruși informatici sau orice alte sisteme fizice sau logice care ar putea provoca daunele menționate anterior; 

  (d) a nu încerca să acceseze și, în cazul în care este posibil, să utilizeze conturile de e-mail ale altor utilizatori și să modifice sau să manipuleze mesajele lor.

  BUCATARIA LUI SEBI S.L. își rezervă dreptul de a elimina toate comentariile și contribuțiile care încalcă respectul pentru demnitatea persoanei, care sunt discriminatorii, xenofobe, rasiste, pornografice, care afectează tineretul sau copiii, ordinea sau securitatea publică sau care, în opinia sa, nu sunt adecvate pentru publicare.

  În orice caz, BUCATARIA LUI SEBI S.L. nu va fi responsabilă pentru opiniile exprimate de utilizatori prin intermediul blogului sau altor instrumente de participare care pot fi create, conform legislației aplicabile.

  1.4.2 Colectarea de informații

    • Formularul de contact, în care UTILIZATORUL trebuie să completeze câmpurile de adresă de e-mail, subiect și nume.

    • Formularul de abonare, în care UTILIZATORUL completează câmpurile necesare pentru achiziționarea produselor, incluzând numele, prenumele, adresa, orașul, țara, statul, codul poștal, adresa de e-mail și parola.

    • Cookie-urile de urmărire, conform regulilor următoare.

    • Navigarea și adresa IP: Prin navigarea pe acest web, utilizatorul furnizează automat serverului web informații referitoare la adresa sa IP, data și ora accesului, hyperlink-ul care l-a redirecționat către acestea, sistemul său de operare și browserul utilizat.

   În ciuda celor de mai sus, utilizatorii pot renunța în orice moment la serviciile furnizate de BUCATARIA LUI SEBI S.L. sau la datele furnizate de utilizator, respectând legislația în vigoare privind protecția datelor. De asemenea, prin abonarea la acest website sau prin efectuarea de comentarii pe oricare dintre paginile sau intrările sale, utilizatorul consimte:

   Prelucrarea datelor personale în mediul WordPress, conform politicilor lor de confidențialitate.

   Accesul BUCATARIA LUI SEBI S.L. la datele pe care utilizatorul trebuie să le furnizeze conform infrastructurii WordPress, fie pentru abonare, fie pentru orice consultație prin intermediul formularului de contact.

   De asemenea, informăm că informațiile utilizatorilor noștri sunt protejate conform politicii noastre de confidențialitate.

   Prin activarea unei abonări, a unui formular de contact sau a unui comentariu, utilizatorul înțelege și acceptă că:

   De la momentul în care își activează abonamentul sau accesează un serviciu de plată, BUCATARIA LUI SEBI S.L. are acces la: nume, adresă de e-mail sau alte date necesare pentru facturare, constituind un fișier înregistrat în Registrul General al Agenției Spaniole de Protecție a Datelor cu denumirea “UTILIZATORI AI WEBSITE-ULUI ȘI ABONAȚI” sau, în cazul în care se face o achiziție, va fi înscris în fișierul “CLIENȚI ȘI/SAU FURNIZORI”, având acces la date precum nume, prenume, adresă de e-mail și adresă completă.

   În orice caz, BUCATARIA LUI SEBI S.L. își rezervă dreptul de a modifica în orice moment și fără notificare prealabilă prezentarea și configurația website-ului https://shop.lasebiacasa.com/ si https://lasebiacasa.com/ , precum și prezentul aviz legal.

     1. PROPRIETATE INTELECTUALĂ ȘI INDUSTRIALĂ:

    BUCATARIA LUI SEBI S.L., în calitate de titular sau cesionar, este proprietarul tuturor drepturilor de proprietate intelectuală și industrială ale website-ului său, precum și a elementelor conținute în acesta (cu titlu exemplificativ, imagini, sunet, audio, video, software sau texte; mărci sau sigle, combinații de culori, structură și design, selecție de materiale utilizate, programe de calculator necesare pentru funcționarea, accesul și utilizarea sa, etc.), deținute de BUCATARIA LUI SEBI S.L. sau de licențiatorii săi. Toate drepturile rezervate.

    Orice utilizare neautorizată în prealabil de către BUCATARIA LUI SEBI S.L. va fi considerată o încălcare gravă a drepturilor de proprietate intelectuală sau industrială ale autorului.

    Sunt expres interzise reproducerea, distribuția și comunicarea publică, inclusiv punerea la dispoziție, în totalitate sau în parte, a conținutului acestui website în scopuri comerciale, pe orice suport și prin orice mijloc tehnic, fără autorizația BUCATARIA LUI SEBI S.L..

    Utilizatorul se angajează să respecte drepturile de proprietate intelectuală și industrială ale BUCATARIA LUI SEBI S.L. și poate vizualiza doar elementele website-ului fără posibilitatea de a le imprima, copia sau stoca pe hard disk-ul computerului sau pe orice alt suport fizic. Utilizatorul trebuie să se abțină de la înlăturarea, modificarea, eludarea sau manipularea oricărui dispozitiv de protecție sau sistem de securitate instalat pe paginile BUCATARIA LUI SEBI S.L.

    Este strict interzisă partajarea licenței pentru utilizare cu mai multe persoane; fiecare licență este personală și intransferabilă. Ne rezervăm dreptul de a întreprinde toate acțiunile civile și penale care ne revin în vederea protejării drepturilor noastre, sub sancțiunea săvârșirii unei infracțiuni contra proprietății intelectuale conform art. 270 și următoarele din Codul Penal, cu pedepse de închisoare de până la 4 ani.

      1. EXCLUZIUNEA DE GARANȚII ȘI RESPONSABILITATE

     BUCATARIA LUI SEBI S.L. nu își asumă nicio responsabilitate, în nicio situație, pentru daunele de orice natură care ar putea rezulta, cu titlu exemplificativ: erori sau omisiuni în conținut, indisponibilitatea website-ului – care va suferi opriri periodice pentru întreținere tehnică – precum și transmiterea de viruși sau programe dăunătoare sau periculoase în conținut, în ciuda adoptării tuturor măsurilor tehnologice necesare pentru a le preveni.

       1. MODIFICĂRI

      BUCATARIA LUI SEBI S.L. își rezervă dreptul de a efectua modificări considerate potrivite pe website-ul său fără notificare prealabilă, putând schimba, șterge sau adăuga atât conținutul și serviciile furnizate prin intermediul acestuia, cât și modul în care acestea sunt prezentate sau localizate pe website.

        1. POLITICA DE LINK-URI

       Persoanele sau entitățile care doresc sau fac un hyperlink de pe o pagină web a altui portal de internet către website-ul BUCATARIA LUI SEBI S.L. trebuie să se conformeze următoarelor condiții:

       • Nu este permisă reproducerea parțială sau totală a niciunui serviciu sau conținut de pe website fără acordul prealabil expres al BUCATARIA LUI SEBI S.L. 
       • Nu se vor stabili link-uri profunde (deep-links) sau link-uri IMG sau de imagine, nici cadre (frames) către website-ul BUCATARIA LUI SEBI S.L. fără acordul prealabil expres. 
       • Nu se va face nicio afirmație falsă, inexactă sau greșită despre website-ul BUCATARIA LUI SEBI S.L. sau despre serviciile sau conținutul acestuia. Cu excepția semnelor care fac parte din hyperlink, pagina web pe care este stabilit nu va conține nicio marcă comercială, nume comercial, siglă de afacere, denumire, logo, slogan sau alte semne distinctive care aparțin BUCATARIA LUI SEBI S.L., cu excepția acordului expres al acestuia. 
       • Stabilirea hyperlink-ului nu implică existența unor relații între BUCATARIA LUI SEBI S.L. și titularul paginii web sau portalului de pe care se face hyperlink, nici cunoașterea și acceptarea de către BUCATARIA LUI SEBI S.L. a serviciilor și conținutului oferite pe respectiva pagină web sau portal. 
       • BUCATARIA LUI SEBI S.L. nu comercializează, nu dirijează, nu controlează în prealabil și nu își asumă conținutul, serviciile, informațiile și declarațiile disponibile pe aceste site-uri web. BUCATARIA LUI SEBI S.L. nu își asumă nicio responsabilitate, nici măcar indirectă sau subsidiară, pentru daunele de orice fel care pot rezulta din accesul, menținerea, utilizarea, calitatea, legalitatea, fiabilitatea și utilitatea conținutului, informațiilor, comunicărilor, opinii, declarații, produselor și serviciilor existente sau oferite pe site-urile web care nu sunt gestionate de BUCATARIA LUI SEBI S.L. și care sunt accesibile prin intermediul BUCATARIA LUI SEBI S.L.
       1. DREPTUL DE EXCLUZIUNE

       BUCATARIA LUI SEBI S.L. își rezervă dreptul de a refuza sau retrage accesul la portal și/sau serviciile oferite, fără preaviz, la cererea sa sau a unui terț, pentru utilizatorii care încalcă prezentul Acord General de Utilizare.

       1. DISPOZIȚII GENERALE

       BUCATARIA LUI SEBI S.L. va urmări încălcarea prezentelor condiții, precum și orice utilizare abuzivă a website-ului său, exercitând toate acțiunile civile și penale care îi pot reveni în drept.

       1. MODIFICAREA PREZENTELOR CONDIȚII ȘI DURATA

       BUCATARIA LUI SEBI S.L. poate modifica în orice moment condițiile stabilite aici, fiind publicate corespunzător așa cum sunt prezentate aici. Valabilitatea acestor condiții va depinde de expunerea lor și vor fi în vigoare până când vor fi modificate de alte condiții publicate corespunzător.

       1. RECLAMAȚII ȘI ÎNTREBĂRI

       BUCATARIA LUI SEBI S.L. informează că există formulare de reclamații la dispoziția utilizatorilor și clienților, putând trimite un e-mail la [email protected] indicând numele și prenumele, serviciul sau produsul achiziționat și motivul reclamației.
       De asemenea, puteți adresa reclamația prin poștă la adresa: BUCATARIA LUI SEBI S.L., C/ Manuel Sanchis Guarner 1, 12540 – Vila-real

       1. LEGISLAȚIE APLICABILĂ ȘI JURISDICȚIE

       Relația dintre BUCATARIA LUI SEBI S.L. și UTILIZATOR va fi guvernată de legislația spaniolă în vigoare, iar orice controversă va fi supusă tribunalelor din orașul Vila-real, Castellón cu excepția cazului în care legea aplicabilă dispune altfel.

       Shopping Cart